ชาวชัยภูมิรวมใจเดินวิ่งปั่นเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ