ชาวชัยภูมิรวมใจสืบสานกีฬาโบราณตีคลีไฟเมืองคนไม่กลัวไฟมีให้ชมแห่งเดียวในโลกคึกคัก(คลิป)