ชาวชัยภูมิน้อมใจบรรพชาอุปสมบทถวายเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชภิเษก233รูป