ชาวชัยภูมินับหมื่นแห่ร่วมถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ร.10แน่น