ชาวชัยภูมินับหมื่นทำบุญวิสาขบูชาร่วมใจปลูกวันต้นไม้แห่งชาติถวายถนนเฉลิมพระเกียรติฯยาวกว่า43กม.