ชาวชัยภูมินับหมื่นทะลักแน่นทั่วเมืองร่วมสืบสานประเพณีแห่ขบวนบายศรีใหญ่ยาวที่สุดในโลก