ชาวชัยภูมิทั่วจังหวัดพร้อมใจกันทุกอำเภอแสดงพลังเทิดทูนปกป้องสถาบันเนื่องในวันปิยมหาราช(คลิป)