ชาวชัยภูมิขอดดินเค็มสู้แล้งใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้มเกลือสินเธาว์ขายสร้างอาชีพรายได้งาม!(คลิป)