ชัยภูมิโล่งอีกเปราะผลตรวจคนเกี่ยวข้องอีก41คนกับชายชาวเทพสถิตติดโควิดไม่มีใครติดเชื้อเพิ่ม!