ชัยภูมิแถลงพบติดโควิดเพิ่มรายที่4เร่งปูพรมทุกกลุ่มเสี่ยงขอให้รายงานตัวตรวจสกัดเชื้อเพิ่ม!(คลิป)