ชัยภูมิพร้อมแล้วเตรียมต้อนรับเปิดเทศกาลชมทุ่งดอกกระเจียวบานหนึ่งปีมีให้ชมแห่งเดียวในโลก