ชัยภูมิฝนเริ่มทิ้งช่วงปีนี้หนักสุดรอบหลายสิบปีนาข้าวขาดน้ำนับหมื่นไร่หลายอำเภอยืนต้นตาย