ชัยภูมิต่อยอดเปิดศูนย์จำหน่ายทุเรียนโอโซนรับนักท่องเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวบานคึกคัก