จัดเต็ม!! สตรีอุตรดิตถ์ เจ้าภาพ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ