จัดสืบสานประเพณีโบราณถวายช้างเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก