จัดชุดคุมเข้มคนชัยภูมิจากกรุงฯเข้าพื้นที่ทุกรายคัดกรองทุกตารางนิ้วตั้งแต่ลงรถ-เข้าหมู่บ้าน(คลิป)