คลัสเตอร์หัวอิฐ

นครฯ- โควิด-19 เมืองคอนดีขึ้น ผู้ป่วยรายวันลดลง วันนี้เพียง 8 ราย ขณะ รร.เตรียมเปิดสอน 14 มิ.ย.64 เว้น รร.ประจำ