ขุดพบโครงกระดูกคล้ายมนุษย์โบราณนั่งกอดเข่าถือไหคนแห่ดูไหว้ขอโชคแน่น(คลิป)