ขาดทุนกว่า 10 ล้าน เกษตรกรริมน้ำสงคราม ร่ำไห้ซ้ำเติมคนจน