ขณะผู้บริหารชุดเก่า เตรียมดันร่างทรงขึ้นช่วยฟอกขาว