การแข่งขันความชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16

ผลงานนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561