การแข่งขันคนเก่ง โรงเรียนท้องถิ่น

ผลงานนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561