การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่35/2563