กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6 วันสงกรานต์ เสียชีวิตแล้ว 238 คน เจ็บกว่า 2,000 คน เชียงใหม่เสียชีวิตสูงสุด 9 คน

5 วันสงกรานต์ เสียชีวิตแล้ว 192 คน เจ็บกว่า 1,800 คน กำชับปรับแผนดูแลขากลับ

4 วันสงกรานต์ เสียชีวิตแล้ว 152 คน บาดเจ็บ 1,494 คน นครศรีธรรมราชยังแชมป์อุบัติเหตุ

1 2