ภาคใต้

สุราษฎร์ธานี

มีเนื้อที่ประมาณ 12,891 ตารางกิโลเมตร  มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 156 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวกทั้งทางรถ รถไฟ เรือ และเป็นที่ตั้งของสนามบินถึง 2 แห่ง ปัจจุบันเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนใต้ นอกจากความหลากหลายของเกาะต่างๆ ในทะเลอ่าวไทย ยังมีแม่น้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำตาปีและแม่น้ำไชยา

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ขอชื่นชม !! ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ร่วม ปภ.ฝึกทักษะให้ชาวบ้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

ดร.สิญาธร นาคพิน อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. )ผู้รับผิดชอบโครงการพุมเรียงโมเดล กิจกรรมที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวเ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด