ภาคเหนือ

สุโขทัย

ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 427 กิโลเมตร  มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ 6,596 ตารางกิโลเมตร อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะไม้มีค่า และยังมีพื้นที่ดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก มีแร่ธาตุที่สำคัญ มีแหล่งน้ำธรรมชาติและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่งดงาม ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวสุโขทัย

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด