ภาคใต้

สงขลา

ชายแดนภาคใต้ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 950 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 7,393 ตารางกิโลเมตร มีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันทั้งชาวจีน มาเลย์เซีย และไทย จึงมีความหลากหลายทางภาษา ประเพณี และวัฒนธรรม มีอำเภอหาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคมของภาคใต้ ส่งผลให้ด้านเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งชายทะเล ทะเลสาบ ป่าไม้ และน้ำตกอันอุดมสมบูรณ์

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

“อู่หลิน ไนท์ มาร์เก็ต”ตลาดวัฒนธรรมจีน 1 เดียวในจังหวัดสงขลา มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว

สงขลา-สะเดา “ อู่หลิน ไนท์ มาร์เก็ต” Wulin Night Market  ตลาดวัฒนธรรมจีน 1 เดียวในจังหวัดสงขลา ของเครือบริษัท เอ็มบีไอกรุ๊ป หวังส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเมืองชายแดนสะเดา-สงขลา  และให้ผู้ประกอบอาชีพค้าข […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด