ภาคใต้

สงขลา

ชายแดนภาคใต้ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 950 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 7,393 ตารางกิโลเมตร มีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันทั้งชาวจีน มาเลย์เซีย และไทย จึงมีความหลากหลายทางภาษา ประเพณี และวัฒนธรรม มีอำเภอหาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคมของภาคใต้ ส่งผลให้ด้านเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งชายทะเล ทะเลสาบ ป่าไม้ และน้ำตกอันอุดมสมบูรณ์

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

นักท่องเที่ยวล้นด่านพรมแดนสะเดา กว่า 1 หมื่นคนต่อวัน แห่ร่วมเทศกาลสงกรานต์

สงขลา – สะเดา นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยว และร่วมเทศกาลสงกรานต์ ในเมืองไทย ผ่านด่านพรมแดนสะเดาจำนวนมาก กว่าวันละ 1 หมื่นคน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเร่งระบาย คาดการณ์ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด