ภาคใต้

สงขลา

ชายแดนภาคใต้ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 950 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 7,393 ตารางกิโลเมตร มีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันทั้งชาวจีน มาเลย์เซีย และไทย จึงมีความหลากหลายทางภาษา ประเพณี และวัฒนธรรม มีอำเภอหาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคมของภาคใต้ ส่งผลให้ด้านเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งชายทะเล ทะเลสาบ ป่าไม้ และน้ำตกอันอุดมสมบูรณ์

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

เมืองท่องเที่ยวชายแดนฯแทบร้าง จากภัยโควิด-19 เร่งวิเคราะห์หาแนวทางยื้อ

FacebookTwitterLineสงขลา-สะเดา กรรมาธิการ การเงิน การคลังสถาบันการเงินและ ตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร เผยผลงานจากการลงพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าชายแดน และจัดสัมมน […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด