ภาคใต้

สงขลา

ชายแดนภาคใต้ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 950 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 7,393 ตารางกิโลเมตร มีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันทั้งชาวจีน มาเลย์เซีย และไทย จึงมีความหลากหลายทางภาษา ประเพณี และวัฒนธรรม มีอำเภอหาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคมของภาคใต้ ส่งผลให้ด้านเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งชายทะเล ทะเลสาบ ป่าไม้ และน้ำตกอันอุดมสมบูรณ์

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

พิษโควิด -19 ส่งผลตลาดโต้รุ่งปาดังฯซบเซา ในช่วงถือศีลอด “เดือนรอมฎอน”

สงขลา – สะเดา ตลาดโต้รุ่งปาดังเบซาร์ ในเขตเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ที่เคยคึกคัก ในช่วงถือศีลอด “เดือนรอมฎอน” ซบเซาค่อนข้างมาก หลังจากชาวมาเลเซียที่อยู่ใกล้ชายแดนไม่สา […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด