ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศรีสะเกษ

มีเนื้อที่ประมาณ 8,840 ตารางกิโลเมตร เคยเป็นชุมชนที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานับพันปี นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ และมีชนเผ่าต่างๆ อพยพมาตั้งรกรากในบริเวณนี้ ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาถิ่นอีสาน ภาษาเขมรและภาษากวย เต็มไปด้วยเรื่องราวทางของอารยธรรม และวัฒนธรรมหลากหลายชนชาติ โดยเฉพาะขอมโบราณ ที่ผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตพื้นบ้านแบบไทยอีสานได้อย่างลงตัว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด