ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศรีสะเกษ

มีเนื้อที่ประมาณ 8,840 ตารางกิโลเมตร เคยเป็นชุมชนที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานับพันปี นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ และมีชนเผ่าต่างๆ อพยพมาตั้งรกรากในบริเวณนี้ ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาถิ่นอีสาน ภาษาเขมรและภาษากวย เต็มไปด้วยเรื่องราวทางของอารยธรรม และวัฒนธรรมหลากหลายชนชาติ โดยเฉพาะขอมโบราณ ที่ผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตพื้นบ้านแบบไทยอีสานได้อย่างลงตัว

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

เปิดขัวคล้องกุญแจคู่ ฮักยั่งยืนแห่งแรกในประทศไทย

เปิดขัวคล้องกุญแจคู่กัน ฮักยั่งยืนแห่งแรกในประทศไทย ฮักศิลปะ – ฮักวัฒนธรรม – ประเพณีของชนเผ่าลาว ที่ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมนั่งใส่บาตรทำบุญบนขั […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด