ภาคกลาง

สิงห์บุรี

อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 142 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 822.478 ตารางกิโลเมตร  มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อยและแม่น้ำลพบุรี  เป็นเมืองหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดดเด่นและยิ่งใหญ่ด้วยเรื่องราววีรกรรมการสู้รบของชาวบ้านบางระจัน แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และศาสนาเป็นส่วนมาก

เกี่ยวกับจังหวัด

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด