ภาคใต้

สตูล

มีเนื้อที่ประมาณ 2,479 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับกับภูเขา มีหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่าร้อยเกาะอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัด ด้วยความงดงามของหมู่เกาะที่โด่งดังระดับประเทศ ทำให้สตูล  เสมือนเพชรอีกเม็ดหนึ่งของภาคใต้ฝั่งอันดามัน ขณะที่ชายฝั่งทะเลยังรวมไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิม

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด