ภาคกลาง

สระบุรี

มีเนื้อที่ประมาณ 3,576.5 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญ ทั้งด้านพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญคืออยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไป-กลับ ได้ภายในวันเดียว

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด