ภาคกลาง

สมุทรสงคราม

มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดของประเทศ ประมาณ 416.7 ตารางกิโลเมตร  ขณะเดียวกันก็เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และมีชายฝั่งทะเลติดอ่าวไทยยาวประมาณ 23 กิโลเมตร ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มาก เพราะเป็นดินดอนปากแม่น้ำ นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด