ภาคกลาง

สมุทรสาคร

ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำท่าจีน ห่างจากทะเลเพียง 2 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 36 กิโลเมตร ตอนบนของจังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ของดินและโครงข่ายแม่น้ำลำคลองเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่า 170 สาย เหมาะทำการเพาะปลูกพืชนานาชนิด และบางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย ส่วนพื้นที่ตอนล่างของจังหวัด อยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร เหมาะที่จะประกอบอาชีพประมง และทำนาเกลือ

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

“สมุทรสาครพัฒนาเมือง” ร่วมมือ “ดีป้า” เปิดตัวมัคคุเทศก์ดิจิทัลที่ชุมชนท่าฉลอม

สมุทรสาคร – สมุทรสาครพัฒนาเมือง ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดตัว “มัคคุเทศก์ดิจิทัล” ที่ชุมชนท่าฉลอม บอกเล่า 25 สถานที่น่าสนใจผ่านคิวอาร์โค้ด

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด