ภาคกลาง

สมุทรสาคร

ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำท่าจีน ห่างจากทะเลเพียง 2 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 36 กิโลเมตร ตอนบนของจังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ของดินและโครงข่ายแม่น้ำลำคลองเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่า 170 สาย เหมาะทำการเพาะปลูกพืชนานาชนิด และบางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย ส่วนพื้นที่ตอนล่างของจังหวัด อยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร เหมาะที่จะประกอบอาชีพประมง และทำนาเกลือ

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ประมวลภาพ “ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร” 2562

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 10 มิ.ย. นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายธวัชชัย สุนทรีเกษม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร และนางชมพูนุท  สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด