ภาคกลาง

สมุทรปราการ

มีเนื้อที่ 1,004 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตปริมณฑลมีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับกรุงเทพมหานคร มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านทางซีกตะวันตกของจังหวัด มีชายฝั่งทะเลยาว 47.5 กิโลเมตร ปัจจุบันมีการบุกรุกมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ทว่า สมุทรปราการ ยังเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ต่างชาติให้ความสนใจ เข้ามาลงทุนทำธุรกิจจำนวนมาก จึงเป็นจังหวัดที่นำรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด