ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สกลนคร

ห่างจากกรุงเทพฯ 647 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 9,605 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง แหล่งอารยธรรมสามพันปี” ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งศาสนา และอารยธรรมอันน่าสนใจ ดั่งเช่นชื่อเมือง ที่เปลี่ยนแปลงมาถึง 3 ชื่อคือ เมืองหนองหารหลวง เมืองสกลทวาปี และเมืองสกลนคร สถานที่นั่งสมาธิของเกจิดัง

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด