ภาคตะวันออก

ระยอง

เป็นจังหวัดที่มีรายได้ประชากรต่อหัวสูงที่สุดในประเทศ และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอยู่ในอันดับ 2 ของไทย เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย ทั้งยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และเกษตรกรรม เริ่มปรากฎชื่อในพงศาวดารเมื่อปี พ.ศ.2113 โดยสันนิษฐานว่าน่าจะก่อตั้งเมืองขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1500 จากหลักฐานที่พบคือ ซากศิลาแลงคูค่าย อันเป็นศิลปะการก่อสร้างแบบขอม ซึ่งในสมัยโบราณ ระยองมีชนพื้นเมืองคือชาวซอง คำว่าระยองเพี้ยนมาจาก "ราย็อง" เป็นภาษาชองอาจมีความหมายสองอย่าง คือเขตถนน และ ไม้ประดู่ ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ ประชากร 711,236 คน

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ระยอง นำ 10 ชุมชนท่องเที่ยว โชว์อาหารพื้นถิ่น ของดีของเด่น กิจกรรม ตามวิถีชุมชนพร้อมรับ EEC

จังหวัดระยอง นำ 10 ชุมชนท่องเที่ยว โชว์อาหารพื้นถิ่น และของดีของเด่น พร้อมกิจกรรม ตามวิถีชุมชน แสดงถึงศักยภาพในด้านท่องเที่ยว พร้อมรับ EEC การจัดงาน ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและอุดหนุนสิ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด