ภาคกลาง

ราชบุรี

ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ที่ราบต่ำ ลุ่มน้ำแม่กลองอันอุดม สู่พื้นที่สูงทิวเทือกเขาตะนาวศรีจรดชายแดนไทย-พม่า จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งของแคว้นสุวรรณภูมิมาตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดีย ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของประเทศ มีประชากร 871,714 คน แบ่งการปกครองเป็น 10 อำเภอ

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด