ภาคกลาง

ประจวบคีรีขันธ์

เป็นจังหวัดที่มีรูปร่างยาวในแนวเหนือ-ใต้ และแคบในแนวตะวันออก-ตะวันตก มีส่วนแคบที่สุดของประเทศอยู่ในตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จากอ่าวไทยถึงเขตแดนพม่าประมาณ 12 กิโลเมตร มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาไม่ค่อยแน่ชัด เนื่องจากเป็นพื้นที่แคบ ยามมีศึกสงครามยากแก่การป้องกัน จึงต้องปล่อยให้เป็นเมืองร้าง ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญเพราะมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 8 อำเภอ โดยมีประชากร 543,979 คน

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

รมว.เกษตรฯมอบรางวัลประกวดมะพร้าวแคระ ที่อ.ต.ก.หัวหิน

  เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มอบรางวัลการประกวดมะพร้าวแคระหรือมะพร้าวบอนไซ ซึ่งเป็นช่องทางการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเมืองหลวงของมะพร้าว โ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด