ภาคเหนือ

แพร่

ตั้งอยู่ตอนบนริมฝั่งแม่น้ำยม ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 550 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 6,538.59 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นภูเขาล้อมรอบ มีที่ราบในหุบเขาอยู่ตอนกลางของจังหวัด จึงมีแหล่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ งดงามด้วยสายน้ำและผืนป่า แพร่ก่อตั้งเป็นเมือง ประมาณ พุทธศตวรรษที่ 12 เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีตำนานเล่าขานถึงความรุ่งเรืองมายาวนาน และเต็มไปด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

แพร่ ดันกาแฟ ห้อม พืชออร์แกนิคแปรรูปสู่แบรนด์ใหญ่เอกลักษณ์สินค้าพรีเมี่ยม

สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ นำโดยนายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ วางแผนการส่งเสริมปลูกพืชและฟื้นฟูพืชท้องถิ่นรวมทั้งพืชที่ประชาชนปลูกจนคุ้นชินอยู่แล้วรวมทั้งเหมาะสมกับพื้นที่ แต่ขาดการส่งเสริมนำมาปร […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด