ภาคเหนือ

แพร่

ตั้งอยู่ตอนบนริมฝั่งแม่น้ำยม ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 550 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 6,538.59 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นภูเขาล้อมรอบ มีที่ราบในหุบเขาอยู่ตอนกลางของจังหวัด จึงมีแหล่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ งดงามด้วยสายน้ำและผืนป่า แพร่ก่อตั้งเป็นเมือง ประมาณ พุทธศตวรรษที่ 12 เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีตำนานเล่าขานถึงความรุ่งเรืองมายาวนาน และเต็มไปด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

แหล่ง Street food เมืองแพร่โวย ภูมิทัศน์เมืองเก่าส่อเค้าไม่ให้ขาย

แผงลอยอาหารแหล่ง Street food เมืองแพร่โวย ภูมิทัศน์เมืองเก่าส่อเค้าไม่ให้ขาย ผู้ประกอบการแผงลอยอาหารที่สร้างชื่อเสียงอาหารข้างถนนจนมีชื่อเสียงติดอันดับประเทศกว่า 100 รายของจังหวัดแพร่ ส่อเค้าห้ามขายปร […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด