ภาคเหนือ

แพร่

ตั้งอยู่ตอนบนริมฝั่งแม่น้ำยม ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 550 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 6,538.59 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นภูเขาล้อมรอบ มีที่ราบในหุบเขาอยู่ตอนกลางของจังหวัด จึงมีแหล่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ งดงามด้วยสายน้ำและผืนป่า แพร่ก่อตั้งเป็นเมือง ประมาณ พุทธศตวรรษที่ 12 เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีตำนานเล่าขานถึงความรุ่งเรืองมายาวนาน และเต็มไปด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

จังหวัดแพร่ ผลักดันเกษตรอินทรีย์ ก้าวสู่เมืองอาหารสะอาดปลอดเคมี

เปิดสินค้าติดตลาด ห้อมต้นไม้ย้อมสียาท้องถิ่น ส้มเขียวหวาน ผัก ใช้อำเภอวังชิ้นสร้างพื้นที่อินทรีย์ทั้งพืชและสัตว์เลี้ยงตัวแบบ ก่อนพัฒนาครอบคลุม 8 อำเภอในปี พ.ศ. 2564- 2565 นางกานต์เปรมปรีย์ ชิตานนท์ ผู […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด