ภาคเหนือ

แพร่

ตั้งอยู่ตอนบนริมฝั่งแม่น้ำยม ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 550 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 6,538.59 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นภูเขาล้อมรอบ มีที่ราบในหุบเขาอยู่ตอนกลางของจังหวัด จึงมีแหล่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ งดงามด้วยสายน้ำและผืนป่า แพร่ก่อตั้งเป็นเมือง ประมาณ พุทธศตวรรษที่ 12 เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีตำนานเล่าขานถึงความรุ่งเรืองมายาวนาน และเต็มไปด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ชาวแพร่เข้าสู่เทศกาลไหว้พระธาตุ เริ่มด้วยพระธาตุเนิ้ง โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ของชาวไทยลื้อ

ชาวแพร่เข้าสู่เทศการไหว้พระธาตุ เริ่มด้วยพระธาตุเนิ้ง โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ของชาวไทยลื้อ จังหวัดแพร่ยกระดับประเพณีไหว้พระธาตุเนิ้ง เป็นประเพณีสำคัญระดับจังหวัด เนื่องจากประเพณีดังกล่าวถือเป็นประเพณีสำ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด