ภาคเหนือ

พิษณุโลก

อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 377 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 10,815.8 ตารางกิโลเมตร เป็นเมือง ที่มากไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติของสายน้ำ ป่าเขาที่สวยงาม มีแม่น้ำน่านไหลผ่านบริเวณตัวเมือง ปัจจุบันยังเป็นจุดศูนย์กลางคมนาคมของภูมิภาคอินโดจีน โดยเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภาคกลางกับภาคเหนือ รวมทั้งภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้รับการขนานนามว่าเป็น เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน    

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด