ภาคกลาง

เพชรบุรี

เป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของไทยในกลุ่มหัวเมืองฝ่ายตะวันตก มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ มีหลักฐานชื่อเรียกปรากฏในหนังสือชาวต่างประเทศ เช่น ชาวฮอลันดาเรียกว่า “พิพรีย์” ชาวฝรั่งเศสเรียกว่า “พิพพีล์” และ “ฟิฟรี” จึงสันนิษฐานกันว่าชื่อ “เมืองพริบพรี” ซึ่งเป็นชื่อเดิมของเมืองเพชรบุรี ซึ่งสอดคล้องกับชื่อวัดพริบพลี ที่เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัด สภาพพื้นที่มีทั้งเทือกเขาสลับซับซ้อนไปจนถึงที่ราบริมทะเล ปัจจุบันแบ่งการปกครองเป็น 8 อำเภอ โดยมีประชากร 482,375 คน

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

“ยุ้งเกลือบ้านแหลม” ดัดแปลงยุ้งเกลือเก่าเป็นจุด Check in แห่งใหม่ในเพชรบุรี

ร้านยุ้งเกลือบ้านแหลม จุด Check in จุดพักรถน่ารักๆ  บรรยากาศนาเกลือ@เพชรบุรี   มีอาหาร เครื่องดื่ม ครบจบในร้านเดียว เจ้าของร้าน ได้ฟื้นฟูยุ้งสำหรับเก็บเกลือของครอบครัว ที่ไม่ได้ใช้งาน เป็นร้านชื่อ “ยุ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด