ภาคเหนือ

พะเยา

มีเนื้อที่ประมาณ 6,335 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา มีระดับความสูงตั้งแต่ 300-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่กว่า 900 ปี ปัจจุบันมีกว๊านพะเยาเป็นเสมือนสัญลักษณ์การท่องเที่ยวประจำจังหวัด และยังมีศิลปวัฒนธรรมอันมากด้วยคุณค่าและงดงาม ปรากฎให้เห็นได้ตามวัดต่างๆ รวมไปถึงความน่าสนใจในวีถีชีวิตชาวไทยลื้อ ที่อพยพมาจากดินแดนสิบสองปันนาประเทศจีน

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

พะเยา กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านสันสลี อนุรักษ์ควายไทย มรดกไทย มรดกโลก

กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านสันสลี (หนองเล็งทราย) ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ควายไทยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ควายไทยซึ่งเคยมีประโยชน์ในรูปปู่ย่าตา […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด