ภาคใต้

พัทลุง

ต้นกำเนิดศิลปะการแสดง มโนห์ราและหนังตะลุง มีเนื้อที่ประมาณ 3,425 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสูงทางด้านตะวันตก ส่วนทิศตะวันออกเป็นที่ราบไปจนถึงทะเลสาบสงขลา เหมาะต่อการทำนาและทำการประมง นอกจากนี้ยังมีทะเลน้อย ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืด และพื้นที่ชุ่มน้ำ “พรุควนขี้เสียน” เขตพื้นที่ชุ่มน้ำระดับโลกแห่งแรกของไทย

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

เส้นทางเศรษฐกิจของชาวบ้านปกคลุมไปด้วยผักวัชพืช ส่งผลต่อ การหากิน

เส้นทางเศรษฐกิจของชาวบ้านปกคลุมไปด้วยผักวัชพืช ส่งผลต่อ การหากิน เมื่อวันที่ 6 ธค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของ 2 ชุมชนในพื้นที่ริมทะเลน้อย ในเขตห้ามล่าสัตว์ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด