ภาคใต้

พัทลุง

ต้นกำเนิดศิลปะการแสดง มโนห์ราและหนังตะลุง มีเนื้อที่ประมาณ 3,425 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสูงทางด้านตะวันตก ส่วนทิศตะวันออกเป็นที่ราบไปจนถึงทะเลสาบสงขลา เหมาะต่อการทำนาและทำการประมง นอกจากนี้ยังมีทะเลน้อย ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืด และพื้นที่ชุ่มน้ำ “พรุควนขี้เสียน” เขตพื้นที่ชุ่มน้ำระดับโลกแห่งแรกของไทย

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ปากประ l มายาตะวัน l อัศจรรย์แห่งแสง l แหล่งยกยอตักตะวัน

ตะวันทอแสง สีแดงระเรื่อ ค่อยๆลาลับ จมหายไปในท้องน้ำ ณ ปากประ พัทลุง เป็นภาพที่งดงามมากๆ คลองปากประ เป็นคลองที่สำคัญของ จังหวัดพัทลุง โดยเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของ อำเภอควนขนุน ที่ไหลรวมมาจากลำน้ำสายต่างๆ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด