ภาคใต้

พัทลุง

ต้นกำเนิดศิลปะการแสดง มโนห์ราและหนังตะลุง มีเนื้อที่ประมาณ 3,425 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสูงทางด้านตะวันตก ส่วนทิศตะวันออกเป็นที่ราบไปจนถึงทะเลสาบสงขลา เหมาะต่อการทำนาและทำการประมง นอกจากนี้ยังมีทะเลน้อย ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืด และพื้นที่ชุ่มน้ำ “พรุควนขี้เสียน” เขตพื้นที่ชุ่มน้ำระดับโลกแห่งแรกของไทย

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

พิพัฒน์ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.)

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด