ภาคใต้

พัทลุง

ต้นกำเนิดศิลปะการแสดง มโนห์ราและหนังตะลุง มีเนื้อที่ประมาณ 3,425 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสูงทางด้านตะวันตก ส่วนทิศตะวันออกเป็นที่ราบไปจนถึงทะเลสาบสงขลา เหมาะต่อการทำนาและทำการประมง นอกจากนี้ยังมีทะเลน้อย ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืด และพื้นที่ชุ่มน้ำ “พรุควนขี้เสียน” เขตพื้นที่ชุ่มน้ำระดับโลกแห่งแรกของไทย

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ทุ่มงบประมาณ 6 ล้านบาท ก่อสร้างสนามบิน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง พร้อมทุ่มงบประมาณ 6 ล้านบาท ในการศึกษาความเป็นไปได้ ในการก่อสร้างสนามบินพัทลุง วันที่ 8ตค 2562 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง อำเภอ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด