ภาคใต้

พัทลุง

ต้นกำเนิดศิลปะการแสดง มโนห์ราและหนังตะลุง มีเนื้อที่ประมาณ 3,425 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสูงทางด้านตะวันตก ส่วนทิศตะวันออกเป็นที่ราบไปจนถึงทะเลสาบสงขลา เหมาะต่อการทำนาและทำการประมง นอกจากนี้ยังมีทะเลน้อย ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืด และพื้นที่ชุ่มน้ำ “พรุควนขี้เสียน” เขตพื้นที่ชุ่มน้ำระดับโลกแห่งแรกของไทย

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

พัทลุง-กรมโยธาฯทุ่มงบ 100 ล้านบาท พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทะเลน้อย

FacebookTwitterLineกรมโยธาฯทุ่มงบประมาณ 100 ล้านบาท พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทะเลน้อย ในเขตห้ามล่าสัตว์ปาทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยใช้งบฯผูกพัน 3 ปี นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต โยธาธิการและผังเมือ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด