กรุงเทพและปริมณฑล

ปทุมธานี

เป็น 1 ใน 5 จังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 7 อำเภอ มีจำนวนประชากร 1,129,115 คน ในปี 2560 เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญด้วย มีนิคมอุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั่วจังหวัด รวมถึงตลาดค้าส่งหลายแห่ง เช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ทำให้มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

“อุ้มพระลงเรือ ตักบาตรพระร้อยทางเรือ”วัดโบสถ์ ประเพณีของชาวไทยเชื้อสายรามัญเมืองปทุมฯ

ปทุมธานี “อุ้มพระลงเรือ ตักบาตรพระร้อยทางเรือ”วัดโบสถ์ ประเพณีของชาวไทยเชื้อสายรามัญ ที่ยังคงปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานกว่า 100 ปี หลังวันออกพรรษา วันที่ 7 ต.ค.63 ที่วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปทุมธ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด