กรุงเทพและปริมณฑล

ปทุมธานี

เป็น 1 ใน 5 จังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 7 อำเภอ มีจำนวนประชากร 1,129,115 คน ในปี 2560 เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญด้วย มีนิคมอุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั่วจังหวัด รวมถึงตลาดค้าส่งหลายแห่ง เช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ทำให้มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

พช.โชว์ “โคก หนอง นา โมเดล” ศาสตร์พระราชา ต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองรองรับวิกฤตโลก

FacebookTwitterLine.ปทุมธานี  พช.โชว์ “โคก หนอง นา โมเดล” ศาสตร์พระราชา ต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองรองรับวิกฤตโลก วันที่ 14 ม.ค.2564 นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วย นาย […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด