ผลการเลือกตั้ง 62 จังหวัด ปทุมธานี

อย่างไม่เป็นทางการ

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์

0

จำนวนคะแนนที่นับแล้ว

0

จำนวนไม่ออกเสียง

0

จำนวนบัตรดี

0

จำนวนบัตรเสีย

0

กรุงเทพและปริมณฑล

ปทุมธานี

เป็น 1 ใน 5 จังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 7 อำเภอ มีจำนวนประชากร 1,129,115 คน ในปี 2560 เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญด้วย มีนิคมอุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั่วจังหวัด รวมถึงตลาดค้าส่งหลายแห่ง เช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ทำให้มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

พ่อเมืองฯลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร ชมผลสำเร็จการทำเกษตรอินทรีย์ เตรียมส่งเสริมพัฒนาต่อยอดอาชีพให้เกิดความยั่งยืน

ปทุมธานี พ่อเมืองฯลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร ชมผลสำเร็จการทำเกษตรอินทรีย์ เตรียมส่งเสริมพัฒนาต่อยอดอาชีพให้เกิดความยั่งยืน วันที่ 7 มี.ค. 2562 ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมนายสมชาย ตร […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด