ปิดศูนย์ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สรุปมีผู้มาขึ้นทะเบียน 25,000 คน หายไปกว่า 7 – 8 พันคน จากตัวเลขกว่า 33,000 ปิดศูนย์เที่ยงคืน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 บรรยากาศการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในช่วงกลางคืนที่ผ่านมา มีนายจ้าง และผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ไปขึ้นทะเบียนน้อยมาก จนเจ้าหน้าที่ต้องรีบทยอยนำเอกสารอุปกรณ์ต่างๆขึ้นรถยนต์ และเหลือไว้เป็นบางส่วน เพื่อรอแรงงงานที่ตกค้างจนถึงเวลาเที่ยงคืน จึงปิดศูนย์บริการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ขณะที่ในช่วงกลางวันของวันสุดท้าย มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ไปขึ้นทะเบียนกว่า 2000 คน ซึ่งมากกว่าทุกวัน 
นายมงคล สงคราม จัดหางานจังหวัดตาก กล่าวว่า มีแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จากพื้นที่ 3 อำเภอไปขึ้นทะเบียนแรงงาน ตั้งแต่เปิดขึ้นทะเบียนมาจนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 จำนวนกว่า 25,000 คน ขณะที่ตัวเลขจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก มีทั้งหมด 33,000 คน จึงเชื่อว่าแรงงานที่ตกค้างประมาณ 7-8 พันคน น่าจะเข้าสู่มาตรา 64 หรืองานประเภทไปเช้าเย็นกลับ
นายมงคลกล่าวว่า การบริหารจัดการการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ผ่านมา ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วในสังกัด ลงพื้นที่ไปตามอำเภอต่างๆ โดยประสานกับผู้นำหมู่บ้าน ในการประชาสัมพันธ์นัดหมายให้นายจ้าง และผู้ประกอบการ นำแรงงานต่างด้าว ที่มีข้อมูลไปขึ้นทะเบียน ตามเวลานัดหมาย

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น