ชาวจีนแม่สอด ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ว่าการฯ เขตปกครองพิเศษ เต๋อหง ประเทศจีน

ประธาน แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ภาคธุรกิจเอกชน และชาวไทยเชื้อสายจีน ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ว่าการแห่งรัฐบาลประชาชน เขตปกครองเต๋อหง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล และที่ปรึกษาภาคธุรกิจ หอการค้า และสภาอุตสาหกรรม จังหวัดตาก , คณะกรรมการบริหาร แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล , นายนิยม ไวยรัชพานิช  รองประธานหอการค้าไทย , นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก , นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก , นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก และนางฐิติพร กาสมสัน นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะภาคธุรกิจ และชาวจีนในพื้นที่อำเภอแม่สอด ให้การต้อนรับนายเว่ยกัง ( Wei Gang )  ผู้ว่าการแห่งรัฐบาลประชาชน เขตปกครอง เต๋อหง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในโอกาสการเดินทางมาเยี่ยมเยือนพี่น้องชาวจีนโพ้นทะเลในเขต อำเภอแม่สอด ทั้งนี้หลังจากที่คณะผู้บริหารจากเต๋อหง ได้เดินทางไปร่วมประชุม และสังเกตการณ์ การประชุม ตามโครงการการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย ครั้งที่ 5 (The 5 th – LIMEC International Conference LIMEC Connectivity ) LIMEC BORDERLESS ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งมี กลุ่มประเทศ LIMEC จาก ไทย กลุ่มอินโดจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว และ สหภาพแห่งชาติ เมียนมา รวมทั้งเขตปกครองพิเศษเต๋อหง ด้วย

การประชุมดังกล่าว มีหลายประเด็นที่ได้หารือกัน โดยเฉพาะประเด็นเป้าหมายหลักคือ การผลักดันการค้า การลงทุนให้เป็นรูปธรรม และความเห็นพร้องกันจากทุกประเทศ ในการผลักดันฟรีวีซ่า สำหรับนักท่องเที่ยว ระหว่างไทย กับ เมียนมา โดยเร่งรัดให้รัฐบาลทั้ง 2 ฝ่ายรีบดำเนินการ และการส่งเสริมด้านอื่นๆ ในข้อกฏหมาย ระเบียบ ที่เอื้อต่อการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการพัฒนาระบบ การขนส่ง ( โลจิสติก )

 

นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้า จังหวัดตาก กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มีความสำคัญต่อการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว นอกจากกลุ่มหลักใน LIMEC แล้ว ยังมีเขตปกครองพิเศษ เต๋อหง ไปร่วมสังเกตการณ์ด้วย โดยได้หารือพูดคุยกัน โดยทางภาคเอกชนไทยจะไปร่วม งานคารวานสินค้าที่เต๋อหง ตามคำเชิญของ ผู้บริหารเต๋อหง ในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ ทั้ง 2 ฝ่าย

นายสุชาติ กล่าวว่า เต๋อหง กับ เมืองตาก เคยลงนาม ความเป็น ” บ้านพี่ เมืองน้อง ” ( Sister City )  มานานกว่า 20 ปีแล้ว และขณะนี้เริ่มกลับมาฟื้นฟูใหม่ ในสมัยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก

อย่างไรก็ดีในสมัย นายคมสัน เอกชัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย ได้ร่วมลงนามในพิธีสถาปนาเมืองคู่แฝด จังหวัดตากกับเขตปกครองตนเองเต๋อหง โดยมีนายเมิ้งตี้กวง ( Mr.Meng Biguang ) อดีตผู้การแห่งรัฐบาลประชาชน เขตปกครองตนเองเต๋อหง ( จิ่งปอ ไท เต๋อหง ) ในฐานะผู้แทนจากประเทศจีน มีการจัดพิธีลงนามที่ศาลากลางจังหวัดตาก เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ แบบบ้านพี่เมืองน้อง เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทย – จีน และการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการลงทุน การค้า การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

เป็นผู้สื่อข่าวในพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา จังหวัดตาก ในสังกัดสำนักข่าวต่างประเทศ และสำนักข่าวในประเทศ ทีี่ปฎิบัติงานข่าวด้านชายแดนไทย - เมียนมา มาอย่างยาวนาน โดยมีประสบการณ์ ในด้านการทำข่าวทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ตลอดจนเว็บไซค์ และสื่อต่างๆ ที่ทันกับยุค ทันกับสมัยใหม่