ฝิ่นรุ่น 2 จากพม่าจ่อขายไทย

เขตยึดครองของ ชนกลุ่มน้อย และกลุ่มที่สวามิภักดิ์ต่อรัฐบาลเมียนมา ยังคงมีการปลูกฝิ่นอย่างเป็นล่ำเป็นสัน และ ฝิ่นรุ่นที่ 2 กำลังจะออกสู่ท้องตลาดในต้นเดือนมีนาคม 2561 นี้

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในห้วง 2 วันที่ผ่านมา ตนได้มอบหมายให้ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.ปาย สนธิกำลัง ร่วม กับเจ้าหน้าที่ ตชด. 336 ชุดสืบสวน สภ.ปาย ทหารร้อย ร.753 ทหารชุด ศป.ปส.ชน.และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ ร่วมตัดทำลายไร่ฝิ่นบริเวณ บ้านน้ำปลามุง (หย่อมบ้านดอยผีลู ) หมู่ที่ 9 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เนื้อที่ประมาณ 2 งาน  จำนวน 2 แปลง ความสูงของต้นประมาณ 80 -120 ซม. ได้มีร่องรอยการกรีด และเก็บไปบ้างบางส่วน โดยพื้นที่ ที่มีการลักลอบปลูก อยู่บนเทือกเขาสูง เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาเดินเท้าเข้าถึงพื้นที่ ไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง ทั้งนี้การลอบปลูกฝิ่นดังกล่าว ทราบมาว่า ในพื้นที่ของประเทศไทย ยังคงมีความต้องการฝิ่นของ ชาวเขา เพื่อนำไปเสพเพื่อใช้บำบัดโรค

แหล่งข่าว เจ้าหน้าที่หน่วยข่าว ความมั่นคงของไทย ระบุว่า นอกจากการปลูกฝิ่นในไทยจะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว ในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะพื้นที่ดอยลาน ซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของบ้านแม่ออหลวง เขต สหภาพเมียนมา รัฐฉาน ซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านรักไทย ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ห่างบ้านรักไทยไปทางทิศเหนือประมาณ 8 -10 กม. ยังคง มีการลอบปลูกฝิ่นอย่างแพร่หลาย จำนวนทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 14 แปลง โดยมีกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อย ไม่ต่ำกว่า 120 นาย คอยคุ้มกัน และดูแลพื้นที่ดังกล่าว อย่างเข้มงวด

สำหรับต้นฝิ่นในพื้นที่ดังกล่าว เป็นพันธุ์ฝิ่น ที่นำมาจากประเทศอัฟกานิสถาน ที่มีต้นใหญ่โต ดอกใหญ่ ให้น้ำยางสูงกว่าฝิ่นท้องถิ่น โดยพบว่ามีการปลูกฝิ่น ปีละ 2 ครั้งคือ รุ่นแรก จะเริ่มปลูกในประมาณต้นเดือน กันยายน 2560 และสามารถเก็บน้ำยางฝิ่นได้ในเดือน พฤศจิกายน 2560 และจากนั้นจะมีการปลูกฝิ่น รุ่นที่ 2 เริ่มปลูกในห้วงต้นเดือน พฤศจิกายน 2560 และจะสามารถเก็บน้ำยางฝิ่นได้ในปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

เป็นผู้สื่อข่าวในพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา จังหวัดตาก ในสังกัดสำนักข่าวต่างประเทศ และสำนักข่าวในประเทศ ทีี่ปฎิบัติงานข่าวด้านชายแดนไทย - เมียนมา มาอย่างยาวนาน โดยมีประสบการณ์ ในด้านการทำข่าวทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ตลอดจนเว็บไซค์ และสื่อต่างๆ ที่ทันกับยุค ทันกับสมัยใหม่