X

นักเรียนแม่สอดปลื้มได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ กับงานสารแคดเมียน

ครู นักเรียนมัธยมแม่สอดปลื้ม ได้รับพระราชทาน โล่เกียรติยศ “ ประโยชน์สุขแห่งมหาชน ”  ตามโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ กิตติคุณ หลังจากศึกษาสารแคดเมียม

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 61  โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ( ตาก สุโขทัย ) ได้รับพระราชทาน โล่เกียรติยศ “ ประโยชน์สุขแห่งมหาชน ”  ตามโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ กิตติคุณ ตามโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ”  จากโครงงาน ของนักเรียนกลุ่มชมรมเยาวชนคนรักษ์แผ่นดินไทย ชื่อ “ อยู่อย่างปลอดภัยกับสารปนเปื้อนแคดเมียมของชาวลุ่มน้ำตาว ”  ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต จ.ปทุมธานี

การได้รับรางวัลดังกล่าว ได้รับความชื่นชมจากผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ในจังหวัดตาก และต่างมองว่า ปัญหาสารปนเปื้อนแคดเมียนลุ่มน้ำแม่ตาว มีปัญหามานาน นับสิบๆปี ทำให้ชาวบ้านลุ่มน้ำแม่ตาวได้รับผลกระทบจากการใช้น้ำ และบริโภคผลผลิตทางการเกษตร เช่นผัก ผลไม้ และข้าวสาร ที่ใช้น้ำจากลุ่มน้ำแม่ตาว ถึง 12 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว และตำบลแม่กุ โดยที่ผ่านมา โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียน ที่เข้าสู่โครงการนี้ไปศึกษาปัญหาสารปนเปื้อนแคดเมียนในน้ำ ในดิน และผู้ป่วยจากสารแคดเมียม ยังพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวมาตลอด นับเป็นความโดดเด่น ที่ครู และนักเรียน ได้ใส่ใจ และศึกษาปัญหานี้  เพราะเป็นปัญหาอันดับ 1 ของจังหวัดตากที่ผ่านมา

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

เป็นผู้สื่อข่าวในพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา จังหวัดตาก ในสังกัดสำนักข่าวต่างประเทศ และสำนักข่าวในประเทศ ทีี่ปฎิบัติงานข่าวด้านชายแดนไทย - เมียนมา มาอย่างยาวนาน โดยมีประสบการณ์ ในด้านการทำข่าวทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ตลอดจนเว็บไซค์ และสื่อต่างๆ ที่ทันกับยุค ทันกับสมัยใหม่