ขอสัญชาติให้เด็กพม่าพิการวัย 13 ปี ทางอำเภอรับลูก

ผลักดันช่วยเหลือ เด็กพิการเมียนมา วัย 13 ปี  เพื่อขอสัญชาติไทย หวังให้การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเพื่อให้เด็กได้ดำรงชีวิต 

นายวชิรา  นาใจคม นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางกริลา ไม่มีสกุล  มารดา ของ   เด็กมนัส  ไม่มีสกุล  อายุ 13 ปี  ที่มีความพิการทางร่างกายและสติปัญญา เช้ายื่นคำร้องเพื่อขอสัญชาติไทย ให้กับ เด็กชายมนัส  มีสถานะทางทะเบียน เป็นเลขศูนย์  เกิดในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ เด็กชายมนัส สามารถเดินทางไปศึกษาโรงเรียนเฉพาะทาง  โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

เด็กฃายมนัส เกิดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน บิดาเป็นกะเหรี่ยง สัญชาติพม่า มีสถานะทางทะเบียนเป็นบัตรหัวหก ส่วนมารดา นางกริลา ไม่มีสกุล มีสถานะทางทะเบียน เป็นหัวศูนย์

ด้านนางสาววราภรณ์ ขันธ์เขียว ผู้อำนวยการปฏิบัติการศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ (CDPD)  เปิดเผยว่า กรณีการผลักดันให้ เด็กชายมนัส ได้มีสัญชาติไทย ถือเป็นสิทธิตามกฎหมายที่เด็กพึ่งควรได้รับ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และ อนาคตในภายภาคหน้า  ซึ่งหากเด็กสามารถมีสถานะทางทะเบียน และมีสัญชาติไทย ก็จะสามารถที่จะได้รับโอกาสทางการศึกษาตามสิทธิของเด็ก

นายอดุลย์ นุ้ยภักดี ปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียน กล่าวเพิ่มเติมว่า เบื้องต้น กรณีที่มีการมายืนคำร้องขอสัญชาติ  เจ้าหน้าที่ต้องตรวจดูทะเบียนประวัติ ว่าเด็กเกิดที่ไหน กรณี เด็กชายมนัส เกิดที่ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 7 ทวิ ของ พรบ.สัญชาติ ก็สามารถที่จะยืนคำร้องขอมีสัญชาติตามขั้นตอนที่กรมกำหนด พร้อมกันนี้ก็จะมีการสอบพยาน 3 คน เพื่อยืนยันพฤติกรรมเด็ก และ ยืนยันถิ่นที่อยู่ประจำ ทั้งนี้กรณีเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ทางอำเภอแม่สะเรียงอนุมัติโดยท่านนายอำเภอ หลังจากนั้นก็จะผ่านเรื่องไปตามกระบวนการ จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากกรมฯให้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอน

ภาพ/ ข่าว จรินทร์ แม่ฮ่องสอน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอน กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น