X

ผอ.รพ. แม่สอดตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์

()

ผอ.รพ.แม่สอดตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมด้วย นางสาวลัดดาวัลย์ เล็กธำรง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ณ จุดตรวจบ้านห้วยหินฝน ม.6 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก และจุดตรวจบ้านพระธาตุ ม.9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อตรวจติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 รวมถึงเป็นขวัญ และกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานโดยทั่วกัน

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

เป็นผู้สื่อข่าวในพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา จังหวัดตาก ในสังกัดสำนักข่าวต่างประเทศ และสำนักข่าวในประเทศ ทีี่ปฎิบัติงานข่าวด้านชายแดนไทย - เมียนมา มาอย่างยาวนาน โดยมีประสบการณ์ ในด้านการทำข่าวทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ตลอดจนเว็บไซค์ และสื่อต่างๆ ที่ทันกับยุค ทันกับสมัยใหม่